INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2020

Wójt Gminy Sułów na podstawie § 21 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1356) wprowadza od dnia 13 października 2020r. do odwołania ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Wszelkie wizyty wymagające osobistej obecności interesantów należy wcześniej umawiać telefonicznie lub mailowo na podane poniżej dane kontaktowe urzędu.

Telefon: 84 6826202
Fax : 84 6826227
E-mail: ug@sulow.pl

Zachęcamy ponadto do zdalnego załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem drogi telefonicznej, mailowej lub platformy E-puap oraz wszelkich płatności przelewami na wskazane konta bankowe.

 Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak