XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2018

Uprzejmie informuję, że XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu
5 października 2018 r. o godz.10/00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno –Kulturalnego
w Sułowie.( „Stara Remiza”).

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.,
  2. opracowania i przekazania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawna do udzielenia zwolnienia radnych od pracy zawodowej
w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).