XLII Sesja Rady Gminy Sułów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2018

Uprzejmie informuję, że XLII Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu
19 października 2018 r. o godz.10/00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno–Kulturalnego
w Sułowie.( „Stara Remiza”).

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL i XLI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej,    
     b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawna do udzielenia zwolnienia radnych od pracy zawodowej
w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).