Wybory ławników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2019

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników. Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do 30 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułów pokój Nr 5, w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urzędu Gminy Sułów (decyduje data wpływu).