Obwodnica Szczebrzeszyna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2020

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania „ Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn” oraz potrzebą przeprowadzenia konsultacji społecznych w/w tematu informujemy, iż niestety z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, spotkanie bezpośrednie ze społecznością lokalną nie jest możliwe. Dlatego działania informacyjne przeprowadzone zostaną głównie w formie elektronicznej poprzez udostępnienie materiałów na platformach internetowych Urzędów Gmin/ Miast oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział w Lublinie.