Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Gminne obchody Święta Niepodległości

Przejdź do - Gminne obchody Święta Niepodległości

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w tym roku odbyły się w kościele pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tworyczowie. Przed ołtarzem złożono symbolicznie wieńce ku pamięci wszystkich, którzy oddali swoje życie w imię niepodległości Polski. Uroczystość uświetnił bardzo ciekawy występ uczniów z Zespołu Szkół w Sułowie opowiadający o historii Polski w dążeniu do niepodległości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak.

Po uroczystej Mszy Św. delegacje, udały się do trzech Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy Sułów: do Deszkowic, Źrebiec i Kitowa. W skład każdej delegacji weszli: przedstawiciel samorządu terytorialnego, dyrektor szkoły i uczniowie oraz przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej. Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak złożył wiązankę przy pomniku w Deszkowicach Pierwszych.

Dziękujemy organizatorom za wspaniałą uroczystość a mieszkańcom za liczne przybycie.

 

13 listopada 2015


Czytaj więcej o: Gminne obchody Święta Niepodległości

XI Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XI Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów.

Proponowany porządek obrad sesji:

10 listopada 2015


Czytaj więcej o: XI Sesja Rady Gminy Sułów

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sułów działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sułów na lata 2015- 2032.

5 listopada 2015


Czytaj więcej o: Ogłoszenie