Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Świeto Straży Pożarnych w Tworyczowie - Fotorelacja

Przejdź do - Świeto Straży Pożarnych w Tworyczowie - Fotorelacja

Ankieta LGD

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem przeprowadzenia przez LGD ewaluacji obecnie wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "Ziemia Zamojska" zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez mieszkańców gminy krótkiej anonimowej ankiety.

Wyniki badania posłużą do ewaluacji oraz do przygotowania nowej strategii w związku z perspektywą finansową na lata 2021- 2027. Poniżej umieszczony jest link do wspomnianej ankiety:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgd_ziemia_zamojska_mieszkancy

Biuro LGD Ziemia Zamojska
Kornelówka 41,
22-424 Sitno
tel. 84 307 22 07

9 maja 2022


Czytaj więcej o: Ankieta LGD

Powstanie mural w Sułowie

Dzięki współpracy z LGD Ziemia Zamojska w ramach realizacji operacji pt. "Dobre praktyki w zakresie turystyki" w naszej Gminie powstanie mural. Bedzie on nawiązywał do do jednej z naszych największych atrakcji turystycznych a mianowicie grodziska średniowiecznego "Sutiejsk" w Sąsiadce. Znajdzie się on na tylnej ścianie "Starej Remizy" w Sułowie, skąd będzie doskonale widoczny z drogi powiatowej Turobin-Szczebrzeszyn (przybliżone miejsce zaznaczone na czerwono).

6 maja 2022


Czytaj więcej o: Powstanie mural w Sułowie

Budowa oświetlenia w Deszkowicach Pierwszych

W Deszkowicach Pierwszych trwa obecnie budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem.

6 maja 2022


Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia w Deszkowicach Pierwszych

Nowe drogi w Gminie Sułów

Trwają obecnie prace nad przebudową dróg gminnych na terenie naszej gminy. Jest to aż 10 odcinków o łącznej długoś 2 600 m na których powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa.

 

1. Przebudowa drogi nr 3203L na dz. nr ewid. 91/2 w miejscowości Kitów w km 0+342 do 0+692.

2. Przebudowa drogi nr 110132L na dz. nr ewid. 149 w miejscowości Kolonia Kawęczyn w km 2+011 do 2+411.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 116326L na dz. nr ewid. 146 w miejscowości Sułówek w km 0+000 do km 0+200.

4. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 307 w miejscowości Rozłopy w km 0+123 do km 0+223.

5. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 339 w miejscowości Sułów w km 0+160 do km 0+310.

6. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 103/4, 103/5 w miejscowości Kulików w km 0+000 do lun 0+300.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 116271L na dz. nr ewid. 3798 w miejscowości Sąsiadka w km 0+000 do km 0+200.

8. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 684 w miejscowości Deszkowice Pierwsze w km 0+000 do km 0+300.

9. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 96 w miejscowości Michalów w km 0+000 do km 0+350.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 116327L na dz. nr ewid. 747 w miejscowości Deszkowice Drugie w km 0+000 do km 0+250.

 

6 maja 2022


Czytaj więcej o: Nowe drogi w Gminie Sułów

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Żywność POPŻ 2014-2020

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, że pomoc w formie trwałej żywności
w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 wydawana będzie w Sułowie na placu przy remizie OSP
w dniu 11 maja 2022r. (tj. środa) w godz. w/g ustalonego harmonogramu:

 

  • 8.00 do 10.00 - Sułów, Sułów Kolonia, Sułówek, Kulików
  • 10.00 do 12.00 - Tworyczów, Kawęczyn Kolonia, Rozłopy Kolonia, Sułowiec
  • 12.00 do 14.00 - Kitów, Sąsiadka, Źrebce, Rozłopy
  • 14.00 do 16.00 - Deszkowice I, Deszkowice II, Michalów

 

          Kierownik GOPS
          /-/ Henryka Poździk

5 maja 2022


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi  ćwiczeniami , które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Zwracamy się z  apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności. 

 

4 maja 2022


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Życzenia dla strażaków

Odezwa Trzeciego Maja

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Do 30.06.2022 r. każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje można złożyć do CEEB online poprzez portal ZONE pod adresem www.zone.gunb.gov.pl , pobrać deklarację w wersji papierowej z portalu  lub zgłosić się do Urzędu Gminy Sułów. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego właściciela budynku. Osoby, które posiadają źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji mają czas do 30.06.2022 r., natomiast jeżeli źródło ciepła bądź spalania paliw zostało zainstalowane po 21 lipca 2021 r., osoby te mają obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

 

25 kwietnia 2022


Czytaj więcej o: Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw