Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Pomoc dla rannego łabędzia

Pracownicy Gminy Sułów przywieźli do Stowarzyszenia Leśne Pogotowie - Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt młodego łabędzia, który uderzył w linię wysokiego napięcia. Jakby tego nieszczęścia było mało ptak spadając złamał skrzydło. Jak informują pracownicy Ośrodka ptaka czeka badanie RTG i decyzja czy skrzydło da się poskładać. Osrodek bardzo dziękuje Gminie Sułów za troskę i zaangażowanie w ratowanie ptaka.

 

11 marca 2021


Czytaj więcej o: Pomoc dla rannego łabędzia

Dzień Kobiet w Gminie Sułów 2021

Gmina Sułów kobietom - widowisko z okazji Dnia Kobiet 2021. Prawdziwa historia Romea i Julii - najsłynniejszego romansu wszechczasów.

8 marca 2021


Czytaj więcej o: Dzień Kobiet w Gminie Sułów 2021

Dla naszych Pań

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” polegającego na montażu na budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych, że umowa o dofinansowanie projektu zawarta z Województwem Lubelskim oraz warunki przetargu nieograniczonego mającego na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania nie dopuszczają możliwości zwiększenia mocy poszczególnych instalacji fotowoltaicznych.

W związku z powyższym na poszczególnych budynkach mieszkalnych będą zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocach przewidzianych w umowach zawartych z właścicielami tych budynków.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

4 marca 2021


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” polegającego na montażu na budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych, że niebawem rozpocznie się ich montaż.

Przed montażem z każdym z uczestników projektu skontaktuje się przedstawiciel firmy montującej instalacje, czyli firmy ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu koło Rzeszowa, w celu zebrania danych niezbędnych do zamontowania instalacji fotowoltaicznych na poszczególnych budynkach mieszkalnych oraz przygotowania dokumentów zgłoszeniowych do PGE Oddział Zamość umożliwiających podłączenie instalacji do sieci energetycznej.

Osoba reprezentująca firmę ML System S.A. będzie posiadać odpowiednie zaświadczenie wydane przez Wójta o realizowaniu zadań związanych z w/w projektem. W związku z powyższym proszę o udzielenie potrzebnych informacji osobie, która przedstawi stosowne zaświadczenie.

Ważna informacja !!!

Warunkiem podłączenia zamontowanej instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej PGE by mogła stać się ona instalacją prosumencką (umożliwiającą magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej w sieci, a później ich pobieranie) jest posiadanie ważnej umowy kompleksowej z PGE (sprzedaż energii elektrycznej i jej dostawa).

Jeżeli ktoś z uczestników projektu nie ma umowy kompleksowej z PGE, nie będzie można zgłosić tej instalacji do Zakładu Energetycznego. W tym przypadku uczestnik będzie musiał rozwiązać obecną umowę na sprzedaż energii elektrycznej zawartą np. z firmą Tauron, Enea, Orange itp. i zawrzeć ją z PGE.

Jeżeli ktoś tego nie dokona, to będzie to potraktowane jako rezygnacja z udziału w projekcie i nastąpi rozwiązanie zawartej umowy o wzajemnych zobowiązaniach Stron pod względem organizacyjnym i finansowym związanych z montażem i eksploatacją instalacji. Po rozwiązaniu umowy do projektu zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

1 marca 2021


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Będą przydomowe oczyszczalnie ścieków

Będą pieniądze na przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ogłoszonych wynikach naboru w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” wśród beneficjentów znalazła się Gmina Sułów z dwoma projektami obejmującymi łącznie teren całej naszej Gminy pn. „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów – obszary z ciekami wodnymi” oraz „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów – obszary bez cieków wodnych”

W dniu dzisiejszym, 26 lutego nastąpiło podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie przez Wójta Gminy Sułów – Pana Leona Bulaka.

Dofinansowanie jakie otrzymamy z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich to 911 865,00 zł. Szacowany całkowity koszt operacji wynosi: 1 769 795,42 zł.

Operacja zakłada montaż 82 instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.

Przewidywany termin montażu to II-III kwartał tego roku.

Główne założenia operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) obejmują wsparcie na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Łączna kwota dofinansowania, która trafi do lubelskich gmin to ponad 90 milionów złotych.

 

26 lutego 2021


Czytaj więcej o: Będą przydomowe oczyszczalnie ścieków

Sekrety Wsi, nr 94 - Luty 2021

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” polegającego na montażu na obiektach prywatnych instalacji fotowoltaicznych, o wysokości odpłatności ze strony uczestników projektu obliczonej po rozstrzygniętych postępowaniach na wykonawców poszczególnych zadań, które odpowiednio wynoszą:

FOTOWOLTAIKA - KOSZTY JEDNOSTKOWE MIESZKAŃCÓW - (BEZ VAT OD DOTACJI)
Moc instalacji kWKoszt brutto mieszkańca
2,10 2838,24
3,00 4160,16
3,90 5482,08

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia na rachunek bankowy Gminy Sułów nr 61 9632 0006 2003 2900 0345 0061 (Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie)

18 lutego 2021


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną