Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sułów ponownie informuje o konieczności podpisania i odbioru przez mieszkańców miejscowości Deszkowice Pierwsze protokołów zdawczo-odbiorczych instalacji solarnych wykonanych w 2015 r. w ramach projektu  „Więcej Słońca - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

29 lipca 2021


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Od 1 lipca każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje można złożyć do CEEB online poprzez portal ZONE pod adresem www.zone.gunb.gov.pl bądź pobrać deklarację w wersji papierowej z portalu  lub zgłosić się do Urzędu Gminy Sułów, pokój nr 13. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego właściciela budynku. Osoby, które posiadają źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca na złożenie deklaracji mają 12 miesięcy, natomiast jeżeli źródło ciepła bądź spalania paliw zostało, bądź zostanie zainstalowane po 21 lipca br., osoby te mają obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

29 lipca 2021


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Wybory sołtysa Deszkowic I

ASF

ASF

Zapraszamy do Kulikowa

Przypominamy o niedługo zaczynajacych się wyścigach kolarskich.

Jednocześnie informujemy, że w wyścigach będą mogli wystartować zawodnicy bez licencji razem z zawodnikami kategorii Masters.

Wszystkich zawodników prosimy również o zabranie ze sobą nr konta bankowego, gdyż nagrody pieniężne będą wypłacane przelewem.

 

27 lipca 2021


Czytaj więcej o: Zapraszamy do Kulikowa

Informacja GOPS

Weeend z kolarstwem szosowym - 07-08 sierpnia 2021

Spisz się przez internet

Punkt konsultacyjny „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Sułów informuje, że w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Lublinie, w budynku Urzędu Gminy w Sułowie został utworzony punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców zainteresowanych programem „Czyste Powietrze”.

W ramach porozumienia będzie można otrzymać pomoc zarówno przy wypełnianiu wniosku do programu „Czyste Powietrze” jak również wniosku o płatność celem rozliczenia inwestycji termomodernizacji budynku.

Punkt informacyjno-konsultacyjny będzie obsługiwany od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30-12.00. Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 682 68 46 celem umówienia wizyty.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

21 lipca 2021


Czytaj więcej o: Punkt konsultacyjny „Czyste Powietrze”