Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacje dla Uchodźców z Ukrainy

W załączniku więcej informacji.

17 marca 2022


Czytaj więcej o: Informacje dla Uchodźców z Ukrainy

Ogłoszenie o możliwości realizacji zadania publicznego

W związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że na podstawie art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) Prezes Rady Ministrów może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 (organizacji) ustawy realizację zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

17 marca 2022


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o możliwości realizacji zadania publicznego

Program "Posiłek w szkole w domu" na lata 2019-2023

Punkt Pomocy Uchodźcom

11 marca - Dzień Sołtysa

Eliminacje powiatowe "Śpiewający Słowik"

Informujemy, że dn. 29 marca w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędą się eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK", pod honorowym patronatem Starosty Zamojskiego. Szczegółowe informacje na stronie KDK - https://www.kultura.krasnobrod.pl oraz pod nr. telefonu 84 660 71 17. W załączeniu regulamin i karta zgłoszeniowa.

 

11 marca 2022


Czytaj więcej o: Eliminacje powiatowe "Śpiewający Słowik"

Informacje dla uchodźców z Ukrainy

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

7 marca 2022


Czytaj więcej o:

Nabór ofert - "Małe Granty" - Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze zadań publicznych. Podyktowane jest to potrzebami NGO świadczących pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Szczegółowe informacje:
https://promocja.lubelskie.pl/.../nabor-ofert-male-granty/<https://promocja.lubelskie.pl/.../nabor-ofert-male-granty/?fbclid=IwAR0zGNN1N1IuUDYTWfTkeQZrwjbBtK6hj1cdw3SRC4RZf41zvwOuB-Vdz74>

4 marca 2022


Czytaj więcej o: Nabór ofert - "Małe Granty" - Pomoc dla uchodźców z Ukrainy