Więcej słońca w Gminie Sułów

Kraszewski 2020 - sprzęt komputerowy dla biblioteki!

2 grudnia 2020

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 24 480,00 zł zakupiono:  4 komputery przenośne, 4 zestawy komputerowe typu All in One, 2 urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie biurowe, bezprzewodowe myszki i klawiatury, nagrywarki DVD, pamięci przenośne, słuchawki oraz karty wi-fi.

Sprzęt będzie służył czytelnikom w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie oraz jej dwóch filiach: w Michalowie i w Sąsiadce. Zakupiony sprzęt pozwoli znacząco rozszerzyć i wzbogacić działalność placówki z korzyścią dla jej użytkowników i pracowników.