Szkolne Zestawy Multimedialne OSE dla Szkoły Podstawowej w Sułowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 grudnia 2020

Dzięki współpracy naszej szkoły z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE), która
w ramach swoich ustawowych kompetencji działa miedzy innymi w celu:

- podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.47 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli;

- umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkole

Szkoła Podstawowa w Sułowie w dniu 8 grudnia 2020 roku otrzymała bezpłatnie 25 sztuk Szkolnych Zestawów Multimedialnych składających się z tabletu, klawiatury wraz
z oprogramowaniem i akcesoriami, w tym ładowarką i rysikiem oraz karty SIM. Wartość otrzymanych Pakietów wynosi 24261,75 zł brutto. W powyższe Pakiety naszą szkołę wyposażyła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK) w celu umożliwienia uczniom uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

"Szkolne Pakiety Multimedialne OSE" stanowią formę wsparcia dla naszej szkoły, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem  Edukcji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy OSE.

Ponadto, po zdiagnozowaniu potrzeb naszych uczniów w zakresie dostępu do  infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami
a nauczycielami prowadzącymi zajęcia, nasza szkoła wypożyczyła potrzebującym uczniom 16 laptopów i 20 pakietów internetowych pozyskanych w ramach Programów: „Zdalna szkoła” i  „Zdalna szkoła+” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Na potrzeby zdalnej edukacji w naszej szkole wypożyczono również uczniom i nauczycielom 12 laptopów pozyskanych w ramach realizowanego w szkole w 2019 roku Projektu „W sieci bez barier”- pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Sułów poprzez organizację szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności ICT".

Od 2015 roku w naszej szkole wdrożono dziennik elektroniczny mimo jednoczesnego prowadzenia dokumentacji papierowej, a od 1 września 2020 roku za zgodą organu prowadzącego prowadzimy już dzienniki wyłącznie w formie elektronicznej dla pierwszego
i II etapu edukacyjnego.

Do realizacji zajęć zdalnych nasza szkoła korzysta z bezpłatnej kompleksowej platformy online do nauczania zdalnego Microsoft Teams, dzięki zintegrowaniu aplikacji VULCAN
z pakietem Office 365 Education.

Zaangażowanie i innowacyjność nauczycieli i dyrektora szkoły w transformację cyfrową edukacji w naszej szkole doceniła firma Microsoft. Szkoła Podstawowa w Sułowie otrzymała wyróżnienie i jako nowoczesna szkoła została dołączona do polskiego Programu Szkoła w Chmurze Microsoft.

 

 

Małgorzata Kuźma,

dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułowie

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie