Więcej słońca w Gminie Sułów

KOMUNIKAT GOPS

7 stycznia 2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, że od dnia 26 listopada 2020r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do w/w pomocy uprawnia obecnie następujący dochód:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby spełniające kryteria udziału w programie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu.

Skierowania uprawniające do otrzymywania pomocy w formie trwałej żywności wydawane będącodziennie w godz. 8.00 do 12.00 do dnia 25 stycznia 2021r.
Wydawanie skierowań odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

 

Kierownik GOPS

/-/ Henryka Poździk