Więcej słońca w Gminie Sułów

Żywność POPŻ 2014-2020

16 lutego 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, że pomoc w formie trwałej żywności
w ramach POPŻ 2014-2020 wydawana będzie w Sułowie na placu przy remizie OSP w dniu
19 lutego 2021 r. (tj. piątek)w godz. w/g ustalonego harmonogramu:

W związku z trwającym stanem epidemii prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego!!! (maseczki, rękawiczki, odległość).

Osoby pozostające w kwarantannie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 84 68 26 341) w celu uzgodnienia terminu odbioru paczki żywnościowej.

Kierownik GOPS
/-/ Henryka Poździk