Więcej słońca w Gminie Sułów

OGŁOSZENIE

18 lutego 2021

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” polegającego na montażu na obiektach prywatnych instalacji fotowoltaicznych, o wysokości odpłatności ze strony uczestników projektu obliczonej po rozstrzygniętych postępowaniach na wykonawców poszczególnych zadań, które odpowiednio wynoszą:

FOTOWOLTAIKA - KOSZTY JEDNOSTKOWE MIESZKAŃCÓW - (BEZ VAT OD DOTACJI)
Moc instalacji kWKoszt brutto mieszkańca
2,10 2838,24
3,00 4160,16
3,90 5482,08

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia na rachunek bankowy Gminy Sułów nr 61 9632 0006 2003 2900 0345 0061 (Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie)