Więcej słońca w Gminie Sułów

Harmonogram planowych wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych

13 października 2015

Harmonogram planowych wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych

Lp

Nazwa stacji transformatorowej

Data wyłączenia

Godziny wyłączenia

1

L.04kV Sąsiadka obw. Sł. Nr 1

16.10.2015

08.00-12.00

2

L.04kV Sąsiadka obw. SŁ Nr 20

16.10.2015

12.00-16.00