Więcej słońca w Gminie Sułów

OGŁOSZENIE

4 marca 2021

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” polegającego na montażu na budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych, że umowa o dofinansowanie projektu zawarta z Województwem Lubelskim oraz warunki przetargu nieograniczonego mającego na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania nie dopuszczają możliwości zwiększenia mocy poszczególnych instalacji fotowoltaicznych.

W związku z powyższym na poszczególnych budynkach mieszkalnych będą zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocach przewidzianych w umowach zawartych z właścicielami tych budynków.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak