Więcej słońca w Gminie Sułów

OGŁOSZENIE

3 września 2021

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami wodnymi”(dotyczy miejscowości: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Kitów, Kulików, Michalów, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Sułów Kolonia, Tworyczów, Źrebce) o wysokości odpłatności z tytułu udziału w projekcie, która zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 zawartych wcześniej umów, wynosi 5 000,00 zł.

 

Odpłatności należy dokonać w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia na konto bankowe Gminy Sułów:

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie

Oddział w Sułowie

nr konta bankowego 93 9632 0006 2003 2900 0345 0067