Więcej słońca w Gminie Sułów

OGŁOSZENIE

3 września 2021

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary bez cieków wodnych”(dotyczy miejscowości: Rozłopy, Rozłopy-Kolonia) o wysokości odpłatności z tytułu udziału w projekcie, która zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 zawartych wcześniej umów, wynosi 5 000,00 zł.

 

Odpłatności należy dokonać w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia na konto bankowe Gminy Sułów:

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie

Oddział w Sułowie

nr konta bankowego 51 9632 0006 2003 2900 0345 0047