Więcej słońca w Gminie Sułów

Harmonogram zebrań OSP

21 grudnia 2018

Walne zebrania sprawozdawcze w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Sułów w okresie od 05.01.2019 do 23.02.2019 r.

Lp.

Ochotnicza Straż Pożarna

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

Osoba z Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
obsługująca zebranie*

1

KAWĘCZYN-KOLONIA

2.02.2019

15.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP – Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

2

KITÓW

2.02.2019

16.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP - Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

3

DESZKOWICE PIERWSZE

20.01.2019

14.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP - Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

4

ŹREBCE

5.01.2019

15.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP - Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

5

SĄSIADKA

19.01.2019

15.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP - Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

6

MICHALÓW

23.02.2019

15.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP - Tomasz Bartnik

K-ntZ OG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

7

ROZŁOPY

9.02.2019

14.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP - Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

8

SUŁÓW

16.02.2019

16.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP - Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

9

SUŁOWIEC

9.02.2019

15.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP - Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

10

SUŁÓWEK

12.01.2019

15.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP - Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

11

KULIKÓW

12.01.2019

16.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP - Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

12

ROZŁOPY-KOLONIA

12.01.2019

17.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP -Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

13

TWORYCZÓW

26.01.2019

14.00

remizo-świetlica

Prezes ZOG ZOSPRP - Tomasz Bartnik

K-nt ZOG ZOSPRP - Zbigniew Goleniak

Sekretarz
/-/ Irena Dudek
Prezes
/-/ Tomasz Bartnik

Galeria

  • Powiększ zdjęcie