Więcej słońca w Gminie Sułów

III Sesja Rady Gminy Sułów

21 grudnia 2018

Uprzejmie informuję, że III Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r.
o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie („Stara Remiza”).

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawna do udzielenia zwolnienia radnych od pracy zawodowej
w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).