Więcej słońca w Gminie Sułów

Usuwanie folii rolniczych

7 listopada 2019

W związku z planowanym przystąpieniem do udziału w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wójt Gminy Sułów informuje, że osoby zainteresowane mogą składać oświadczenia o posiadanych tego typu odpadach w terminie do 22.11.2019 r. w Urzędzie Gminy Sułów pok. nr 14.

Złożenie niniejszego oświadczenia na tym etapie nie gwarantuje odbioru odpadów.