Więcej słońca w Gminie Sułów

ZBIÓRKA ODPADÓW GABARYTOWYCH

22 lipca 2020

Urząd Gminy Sułów informuje, że w dniach  27, 28, 29, 30 lipca 2020 r. na terenie gminy Sułów zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz opon:

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów przed swoimi posesjami przy drogach  z możliwością dojazdu samochodem ciężarowym.