Gminne inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nowe drogi w Gminie Sułów

Przejdź do - Nowe drogi w Gminie Sułów

Wójt Gminy Sułów w dniu 19 maja 2016 r. ogłosił przetarg na modernizację dróg gminnych,
Warunki przetargu przewidywały zbudowanie tych dróg do końca sierpnia tego roku. Drogi zostały zmodernizowane z budżetowych środków własnych gminy.
Są to drogi m.in. w Sułowcu Kawęczynie -Kolonii, Tworyczowie czy Sąsiadce.

7 września 2016


Remont drogi w Źrebcach

Przejdź do - Remont drogi w Źrebcach

Gmina Sułów dokonała odbudowy drogi gminnej nr 110127L w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych. Wykonawcą tego przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Koszt inwestycji wyniósł 75 750,53 zł. Zadanie finansowane w 80 %z rezerwy celowej budżetu państwa.

15 czerwca 2016


OSP Rozłopy-Kolonia

Przejdź do - OSP Rozłopy-Kolonia

Druhowie OSP Rozłopy-Kolonia przy wsparciu Wójta Gminy Sułów przeprowadzili remont garażu przy remizo-świetlicy oraz remont samochodu "Lublin".

W dniu 9 lipca 2015r. odbyła się uroczystość poświęcenia budynku oraz samochodu strażackiego przez wywodzącego się ze wsi Rozłopy-Kolonia ks. Mirosława Wnuka, aktualnie pracującego w Kostrzyniu n. Odrą.

W galerii prezentujemy zdjęcia z remontu oraz uroczystości.

16 lipca 2015


Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sułowie

Przejdź do - Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sułowie

Zadanie pn.  „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sułowie”, którego przedmiotem było wykonanie schodów wejściowych wraz z podjazdem, remont zadaszenia oraz wymiana drzwi i okien zostało zrealizowane na podstawie umowy z  Samorządem Województwa Lubelskiego z udziałem dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

 Wartość całkowita inwestycji  wyniosła 30 749,41 zł, w tym kwota dofinansowania 19 999,61 zł.

29 kwietnia 2015


Remont budynku centrum rekreacyjnego w Deszkowicach Pierwszych

Przejdź do - Remont budynku centrum rekreacyjnego w Deszkowicach Pierwszych

Projekt pn. „Remont budynku centrum rekreacyjnego w Deszkowicach Pierwszych”  zrealizowany został na podstawie umowy z  Samorządem Województwa Lubelskiego z udziałem dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W ramach zadania wykonano ocieplenie części sanitarnej budynku, podjazd dla niepełnosprawnych,  instalację elektryczno – oświetleniową oraz instalację wodno – kanalizacyjną. Wartość całkowita zadania wyniosła 29 290,37 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków PROW - 19 050,64 zł.

29 kwietnia 2015


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sułowiec

Przejdź do - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sułowiec

Projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sułowiec” zrealizowany został na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego z udziałem dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Odnowa wsi.

Całkowita wartość zadania wyniosła 307 201,16 zł, wartość dofinansowania ze środków PROW – 189 112,00 zł

W ramach zadania wykonano następujące prace:

  • Roboty remontowo – budowlane w zakresie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, pomieszczenia socjalnego i pomieszczeń przynależnych do pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych.
  • Urządzenie terenu – zjazdy publiczne z drogi gminnej (przebudowa) i utwardzenie powierzchni gruntu (droga dojazdowa, plac manewrowy i chodnik) miejsca postojowe, odwodnienie wokół budynku, remont ogrodzenia działki, elementy małej architektury;
  • Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej wewnętrznej obejmują wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z rur PE PCV i stalowych z zasileniem z istniejącego przyłącza wodociągowego i odprowadzenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, montaż toalet i umywalek;
  • Roboty instalacji elektrycznych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych w przebudowywanych pomieszczeniach budynku świetlicy wiejskiej.

29 kwietnia 2015