Gminne inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Fundusze na nowe inwestycje

W dniu wczorajszym został rozstrzygnięty nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych

Gmina Sułów otrzymała łącznie 3 487 402 zł. Dofiansowanie pozwoli na realizację następujących inwestycji:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów-wymiana 696 szt opraw oświetleniowych wraz z osprzętem (dofiansowanie 1 955 379,81 zł)

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kulików i Rozłopy, Gmina Sułów (dofiansowanie 1 532 023,03 zł)

 

26 października 2021


Nowy sprzęt w gminie

Gmina Sułów właśnie dokonała bardzo potrzebnego zakupu!  Jest nim nowy ciągnik Zetor Forterra CL 110. To 106-konna maszyna na skrzyni Powershift 24/18 z napędem 4x4. Dodatkowo ciągnik wyposażony jest w przedni TUZ co umożliwi przypięcie pługa śnieżnego. Ciągnik będzie służył do utrzymania porządku na naszych gminnych drogach – będzie pracował z kosiarką bijakową przy utrzymaniu poboczy, z pługiem śnieżnym przy odśnieżaniu oraz w transporcie. Razem z nim Gmina pozyskała nową kosiarkę bijakową firmy Samasz o szerokości roboczej aż 2,0 m. Nowy sprzęt zastąpi stary, jakże już wysłużony.

 

5 sierpnia 2021


Montaż OZE na finiszu

 
Trwa realizacja projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
W ramach dofinansowania na terenie naszej gminy zamontowano:
- 171 szt. instalacji fotowoltaicznych,
- 134 szt. instalacji solarnych,
Realizacja projektu jest już na ukończeniu, w chwili obecnej trwa montaż:
- 48 szt. pieców na biomasę do użytku mieszkańcom gminy oraz
- 2 piece na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.
 
Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zastosowanie technologii przyjaznej środowisku.
 
 

5 lipca 2021


Odnowienie Cmentarza wojennego z czasów I Wojny Światowej w Sułowcu

Gmina Sułów realizuje projekt pn. „Odnowienie Cmentarza wojennego z czasów I Wojny Światowej w Sułowcu.” Na jego realizację otrzymała dofinasowanie w wysokości 16 800,00 zł od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu grantowego „Groby i Cmentarze Wojenne w kraju”. Wartość całkowita projektu to 21 000,00 zł.

Zadanie bedzie obejmowało m.in..:

· odnowienie mogił pojedynczych (uzupełnienie ubytków formy, oczyszczenie nagrobków, pogłębienie inskrypcji)

· zakup kosy spalinowej do pielęgnacji cmentarza

· zakup spalinowego urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji zadrzewienia na cmentarzu

· zakup i montaż oznakowania dojazdu do cmentarza

· zakup i montaż obelisku wraz z tablicą pamiątkową

 

 "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objetych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

21 czerwca 2021


Przebudowa drogi Sułów-Kolonia - Tworyczów

Przejdź do - Przebudowa drogi Sułów-Kolonia - Tworyczów

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 110127L Sułów Kolonia – Tworyczów. Przebudowano odcinek drogi o długości 994 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 408 993,86 zł z czego aż blisko 67% kwoty tj. 272 548,00 zł pochodziło z pozyskanych środków zewnętrznych a mianowicie Funduszu Dróg Samorządowych. To kolejny odcinek na coraz gęstszej  mapie dróg asfaltowych w naszej gminie, kolejny na który udało nam się pozyskać bardzo duże dofinansowanie.

18 maja 2021


Będą przydomowe oczyszczalnie ścieków

Będą pieniądze na przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ogłoszonych wynikach naboru w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” wśród beneficjentów znalazła się Gmina Sułów z dwoma projektami obejmującymi łącznie teren całej naszej Gminy pn. „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów – obszary z ciekami wodnymi” oraz „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów – obszary bez cieków wodnych”

W dniu dzisiejszym, 26 lutego nastąpiło podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie przez Wójta Gminy Sułów – Pana Leona Bulaka.

Dofinansowanie jakie otrzymamy z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich to 911 865,00 zł. Szacowany całkowity koszt operacji wynosi: 1 769 795,42 zł.

Operacja zakłada montaż 82 instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.

Przewidywany termin montażu to II-III kwartał tego roku.

Główne założenia operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) obejmują wsparcie na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Łączna kwota dofinansowania, która trafi do lubelskich gmin to ponad 90 milionów złotych.

 

26 lutego 2021


Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Źrebce!

Przejdź do - Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Źrebce!

Już jest! Nowy MAN w zabudowie Moto-Truck trafił do OSP  Źrebce! Jest to ogromny skok w przyszłość, mobilność oraz przede wszystkim niewiarygodna poprawa osiągów podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Samochód będzie służył całej gminie Sułów, niosąc pomoc i wsparcie dla każdego mieszkańca! Zdjęcia OSP Źrebce.

 

1 lutego 2021


Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach

Przejdź do - Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach

Właśnie zakończyła się modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach. Była to wspólna inwestycja Gminy Sułów, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Starostwa Powiatowego w Zamościu. Zmodernizowana została kotłownia, założona nowa instalacja elektryczna. Stary piec zastąpił nowy piec na biomasę (pellet) o mocy 50 kW. Jedno z pomieszczeń zostało zaadaptowane na magazyn na pellet.  Założona została również instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,8 kW. Całość inwestycji wyniosła ponad 156 tysięcy zł.

11 grudnia 2020


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sułowie

Przejdź do - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sułowie

Każdy pomyślnie zrealizowany projekt to powód do radości, jednak kiedy inwestycja dotyczy szkoły podstawowej, do której od lat uczęszczają dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, szkoły z imponującym dorobkiem, zgraną kadrą i wysokim poziomem bezpieczeństwa, wtedy wszystkie efekty cieszą bardziej. Zwłaszcza, że po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prac budynek prezentuje się zupełnie inaczej – dowody metamorfozy można podziwiać na załączonych zdjęciach.

Mowa o termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie, która niedawno została  zakończona.

Termomodernizacja była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w formie współfinansowania UE.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1.522.305,51 złotych, a wartość dofinansowania jakie pozyskała Gmina Sułów to aż 1.026.773,89 złotych.

 

Co udało się zrobić w ramach projektu?

Oto krótki opis inwestycji:

Branża budowlana

• Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły i hali sportowej

• Wykonanie ocieplenia stropów budynku, wykonanie sufitu podwieszanego w hali sportowej

• Wykonanie cokołu wraz z odtworzeniem opaski

• Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv wraz z parapetami

• Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

Branża elektryczna

• Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED

• Wykonanie instalacji odgromowej

Branża sanitarna

• Wymiana dwóch kotłów węglowych na kotły z zasobnikiem na pellet

• Wymiana grzejników

 

9 grudnia 2020


Nowa nawierzchnia asfaltowa w naszej Gminie

Przejdź do - Nowa nawierzchnia asfaltowa w naszej Gminie

Gmina Sułów pozyskała 80 000,00 zł dofinansowania z Urzedu Marszałkowskiego w Lublinie. Dzięki tym pieniadzom udało sie połozyć nowy asfalt na drodze położonej w Sąsiadce o długości 350 m. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 140 181,56 zł. Umowe o dofinansowanie Wójt Leon Bulak odebrał z rąk Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego.

16 września 2020