Gmina Sułów

Zaopatrzenie w wodę

Artykuły

Przerwa w dostawie wody

30 sierpnia 2023


Wyniki badania wody

30 sierpnia 2023


Sprawozdanie z badań próbek wody

15 października 2021


Sprawozdanie z badań próbek wody

20 kwietnia 2021


Sprawozdania z badań próbek wody

23 listopada 2020


Sprawozdania z badań próbek wody

13 listopada 2020


PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Sułów.

14 października 2020


ODCZYT WODOMIERZY

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-cov-2 w Polsce, Urząd Gminy Sułów zawiesza odczyty wodomierzy wykonywane przez inkasenta.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o samodzielne odczyty stanu wodomierzy i podanie pod nr telefonu 84 682 68 43 w terminach:

  • Tworyczów, Kawęczyn-Kolonia, Sąsiadka, Sułowiec, Kitów – do 26 Października,
  • Michalów, Deszkowice Drugie, Rozłopy – do 25 Listopada,
  • Deszkowice Pierwsze, Sułów, Sułów-Kolonia, Sułówek, Kulików, Rozłopy-Kolonia, Źrebce – do 21 grudnia.

W przypadku nie podania odczytu w wyznaczonym terminie zużycie będzie obliczane na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 3 miesięcy lub na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

13 października 2020


HARMONOGRAM DOSTARCZANIA WODY

Harmonogram dostarczania wody dla odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gminy Sułów.

Godziny dostaw są określone w przybliżeniu dlatego wiadra i pojemniki na wodę należy wystawić przed posesję.

 

Dzień: od 12.10.2020 r. (Poniedziałek) do 14.10.2020 r. (Środa)

Pierwszy beczkowóz będzie jechał trasą:

MiejsceGodzina

Rozłopy (od strony Szczebrzeszyna)

8.00

Rozłopy (w stronę Szperówki)

8.30

Deszkowice Pierwsze- „14-stka”

9.45

Deszkowice Pierwsze „Starowieś”

11.00

Źrebce w stronę Sąsiadki

12.00

Sąsiadka

12.30

Sąsiadka (Zagrody)

13.30

Źrebce w stronę Kolonii Sułów

15.00

Sułów Kolonia

15.20

Sułów (Kościelna)

15.40

Sułów (Starowieś i Kąt)

16.00

Sułów (Fabryczna)

16.20

Rozłopy Kolonia

16.40

Kulików

17.00

Sułówek

17.30

 

Drugi beczkowóz będzie jechał trasą:

MiejsceGodzina

Michalów ul. Osiedlowa

8.00

Michalów ul. Chmielna

9.30

Michalów ul. Nadrzeczna

10.00

Michalów ul. Orzechowa

10.45

Michalów ul. Zielona

11.30

Deszkowice Drugie (Podstawie i Majdanek)

13.00

Deszkowice Drugie (Starawieś)

14.00

Deszkowice Drugie (pod lasem)

14.30

Deszkowice Drugie (lipiny)

15.00

Deszkowice Drugie w stronę Wielączy

15.30

Tworyczów (w stronę Kitowa)

17.00

Tworyczów (Marszałkowska)

17.20

Kitów

17.40

Kawęczyn Kolonia

18.00

Sułowiec (główna ulica)

18.20

Informacja o przydatności wody do spożycia zamieszczana będzie na bieżąco na stronie internetowej Gminy Sułów.
W przypadku stwierdzenia przydatności wody do spożycia w/w harmonogram przestaje obowiązywać.

12 października 2020


Uwaga odbiorcy wody wodociągowej!!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego, tj. bakterie grupy coli.

Po otrzymaniu komunikatu PPIS w Zamościu Gmina Sułów podjęła działania naprawcze zmierzające do uzdatnienia wody.

Jednocześnie informuje się mieszkańców, że woda do spożycia będzie dowożona zgodnie z harmonogramem, który zamieszczony będzie na stronie internetowej: www.sulow.pl.

8 października 2020