Więcej słońca w Gminie Sułów

Zaopatrzenie w wodę

Artykuły

Sprawozdanie z badań próbek wody

1 sierpnia 2017


Terminy zbiórki opłat za dostawę wody

Miejscowość I rata II rata III rata IV rata
Michalów, Deszkowice Drugie, Rozłopy 15 lutego 15 maja 15 sierpnia 15 listopada
Deszkowice Pierwsze, Sułów,
Sułów-Kolonia, Sułówek, Kulików,
Rozłppy-Kolonia, Źrebce
15 marca 15 czerwca 15 września 15 grudnia
Tworyczów, Kawęczyn-Kolonia,
Sąsiadka, Sułowiec, Kitów
15 stycznia 15 kwietnia 15 lipca 15 października

1 sierpnia 2017