Więcej słońca w Gminie Sułów

Telefony kontaktowe

Lp. Nazwa Numer telefonu
1

Wójt Gminy Sułów

84 682 68 33

2

Sekretarz

84 682 68 32

3 Skarbnik 84 682 68 47
4

Sekretariat

84 682 68 31

5

Ref. organizacyjny i spraw obywatelskich (ewidencja mieszkańców / dowody osobiste)

84 682 68 35

6

Kasa

84 682 68 38

7

Insp. d/s wojska, obrony cywilnej i rolnictwa

84 682 68 37

8

Ref. oświaty

84 682 68 44

9

Ref. Rozwoju Gospodarczego

Inspektor ds rozliczeń /woda/

84 682 68 46

84 682 68 43

10

Ref. Rozwoju Gospodarczego (ochrona środowiska)

84 682 68 43
11 Informatyk 84 682 68 45
12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84 682 63 41

14

Rada Gminy / Obsługa działalności gospodarczej

84 682 68 36

15

Ref. finansów i budżetu / podatki
Ref. finansów i budżetu / księgowość
Ref. finansów i budżetu / Skarbnik

84 682 68 39
84 682 68 40
84 682 68 47

16

Zespół Szkół w Sułowie

84 682 62 04

17

Zespół Szkół w Michalowie

84 682 15 96

18

Szkoła Podstawowa w Tworyczowie

84 641 51 01

19

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rozłopach

84 682 61 00

20

Biblioteka Publiczna w Sułowie

84 682 64 08