Więcej słońca w Gminie Sułów

Ogłoszenia

Artykuły

Informacja

Z uwagi na prowadzone przez PGE prace modernizacyjne Wójt Gminy Sułów informuje mieszkańców miejscowości Deszkowice Pierwsze – „czternastka” o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. Utrudnienia, o których mowa spodziewane są przez okres około tygodnia czasu, w miesiącu lutym.

 Wójt Gminy Sułów

  /-/  Leon Bulak

30 stycznia 2023


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Wyciąg z przepisów karnych:

  • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
  • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane)

 

27 stycznia 2023


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUŁÓW W SPRAWIE WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SUŁÓW

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 5 maja 2023 r. poz. 40), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.) przeznacza się do wynajęcia na czas oznaczony do 3 lat, lokal użytkowy w miejscowości Tworyczów gmina Sułów.

24 stycznia 2023


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUŁÓW W SPRAWIE WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SUŁÓW

Dotacje dla rolnictwa – I krajowy webinar 2023

26 stycznia 2023


Szkolenie chemizacyjne

25 stycznia 2023


TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SUŁÓW

20 stycznia 2023


Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpieniawysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

18 stycznia 2023


Rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu zamojskiego

18 stycznia 2023


Elektroniczna legitymacja emeryta i rencisty

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

 

17 stycznia 2023


12 stycznia 2023