Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie

14 czerwca 2022


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

31 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCCLXVIII/6380/2022 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terminem realizacji od 8 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

  • Termin składania ofert upływa 23 czerwca 2022 r. o godzinie 15:30:00.

Szczegółowe informacje:

https://promocja.lubelskie.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-w-tym-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy/

 

14 czerwca 2022


Młodzieżowa Rada Klimatyczna

13 czerwca 2022


Spotkanie "Czyste Powietrze"

10 czerwca 2022


Wydawanie żywności

10 czerwca 2022


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK

9 czerwca 2022


Zaproszenie na Igrzyska

9 czerwca 2022


ROZPORZĄDZENIE

9 czerwca 2022


OGŁOSZENIE

Zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 grudnia 2021 r. w terminie od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" PROW 2014 – 2020. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa, bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej---nabor-od-15-pazdziernika-do-31-grudnia

9 czerwca 2022


Spotkanie informacyjne "Czyste Powietrze"

Przejdź do - Spotkanie informacyjne "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy Sułów zaprasza Mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 maja 2022 roku o godz. 14:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Sułowie.

Pracownik urzędu przedstawi założenia programu oraz poinformuje o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku. Więcej informacji znajduje się również na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze” https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Serdecznie zapraszamy!

 

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

20 maja 2022