Więcej słońca w Gminie Sułów

Sołectwa

WYKAZ SOŁECTW Z TERENU GMINY SUŁÓW

LP SOŁECTWO IMIĘ I NAZWISKO
SOŁTYSA
Ilość mieszkańców
stan na koniec roku:
2013 2014 2015 2016
1. SUŁOWIEC MONIKA KRUKOWSKA
319 309 310 308
2. ROZŁOPY STANISŁAW GODZISZ 330 329 326 323
3. DESZKOWICE PIERWSZE BARBARA HUMANIAK
652 637 629 624
4. KAWĘCZYN-KOLONIA MAREK KOŁCON 64 61 61 59
5. KULIKÓW KAMIL BARTNIK 88 88 88 84
6. SUŁÓW WIESŁAW MAZUR 384 384 380 375
7. ŹREBCE MARIA PUDELSKA 277 274 267 269
8. SĄSIADKA JACEK MAGDZIARZ 400 387 378 380
9. DESZKOWICE DRUGIE ZBIGNIEW POŹDZIK 389 389 386 391
10. TWORYCZÓW ANDRZEJ WDOWIAK 575 571 566 564
11. SUŁÓW-KOLONIA ANNA MAZUR 64 69 67 62
12. ROZŁOPY-KOLONIA WIESŁAW WĘDZINA 104 100 99 100
13. MICHALÓW MICHAŁ KOT 921 899 874 858
14. KITÓW ZBIGNIEW SANTUS 251 245 239 234
15. SUŁÓWEK PIOTR SMUTNIAK 103 98 98 99