Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Najlepsze prezenty potrafimy zrobić sami

Przejdź do - Najlepsze prezenty potrafimy zrobić sami

Okres przedświąteczny to czas bardzo aktywny. Planujemy, przygotowujemy, organizujemy. oprócz codziennych zajęć i obowiązków znajdujemy też czas na adwentowe przeżywanie i oczekiwanie na najbardziej radosne dni w roku. Aby tę wspólną radość pomnożyć wybieramy także podarunki dla najbliższych. W dzisiejszych czasach można kupić wszystko, jednak nadal najcenniejsze prezenty to te, które ktoś wykonał dla nas własnoręcznie – wkładając w przygotowanie swój czas i serce...

 

6 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Najlepsze prezenty potrafimy zrobić sami

OGŁOSZENIE O NABORZE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

4 grudnia 2019 roku (ŚRODA) w godz. 9:00 – 13:00
W URZĘDZIE GMINY SUŁÓW, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ INTERESANTÓW RADCA PRAWNY.

USŁUGA JEST NIEODPŁATNA

 

3 grudnia 2019


Czytaj więcej o: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Sekrety Wsi nr 11 (79) - Listopad 2019

Konkurs kulinarny "Świąteczne Smaki"

XIV Sesja Rady Gminy Sułów

Przejdź do - XIV Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XIV Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 11/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

15 listopada 2019


Czytaj więcej o: XIV Sesja Rady Gminy Sułów

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, że posiada wolny limit miejsc skierowań do pomocy
w formie trwałej żywności w ramach POPŻ 2014-2020
Podprogram 2019. Osoby chętne mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu w celu uzyskania skierowania.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
wynosi 1402 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Skierowania wydawane będącodziennie w godz. 8.00 do 12.00
do dnia 29 listopada 2019r.

Kierownik GOPS
/-/ Henryka Poździk

14 listopada 2019


Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E