Gmina Sułów

Strona główna


 
 
Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek: 900 - 1700
 
wtorek-piątek: 730 - 1530

 

Artykuły

BON ENERGETYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, iż od dnia 01.08.2024r. istnieje możliwość ubiegania się o BON ENERGETYCZNY. Osoby spełniające kryterium dochodowe mogą zgłaszać się do GOPS w Sułowie do dnia 30.09.2024 r. Wnioski złożone po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Kryterium dochodowe:

  • na osobę samotnie gospodarującą – 2.500 zł (netto),
  • na osobę w rodzinie - 1.700 zł (netto).

Osoby posiadające gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego proszone są o zgłaszanie się po 15 września 2024 z zaświadczeniem potwierdzającym wielkość gospodarstwa rolnego w 2023 roku.

24 lipca 2024


Czytaj więcej o: BON ENERGETYCZNY

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie

22 lipca 2024


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru

V Sesja Rady Gminy Sułów

V Sesja Rady GminySułów, odbędzie się w dniu 29 lipca 2024 roku (poniedziałek) ogodz. 12.00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie - Sułów 143.

22 lipca 2024


Czytaj więcej o: V Sesja Rady Gminy Sułów

Radca Prawny

 

Pan Leszek Bukowski Radca Prawny pełni dyżur
w każdy poniedziałek,
w godz. 15.00-17.00,
w budynku Urzędu Gminy Sułów, pokój nr 6.

 

22 lipca 2024


Czytaj więcej o: Radca Prawny

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Wydawanie żywności

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne w tym powodować ich zanieczyszczenie pn. " Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74".

16 lipca 2024


Czytaj więcej o: Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie

Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie

Spotkania Sąsiedzkie

VII Piknik Archeologiczny w Sąsiadce

Przejdź do - VII Piknik Archeologiczny w Sąsiadce

W niedziele 7 lipca 2024 roku miało miejsce kolejne ciekawe wydarzenie organizowane w naszej gminie, a był to VII Piknik Archeologiczny w Sąsiadce. Miejscowość słynie ze znajdującego się tutaj grodziska. Stanowi ono pozostałość po historycznym grodzie Sutjejsk. Był to jeden z tzw. Grodów Czerwieńskich, leżący na średniowiecznym szlaku handlowym łączącym Kijów z Krakowem. Jest to więc doskonałe miejsce do organizacji imprezy o charakterze historycznym i przybliżenia mieszkańcom, jak również turystom historii i informacji na temat tego ciekawego i unikatowego miejsca, znajdującego się na mapie naszej gminy.

15 lipca 2024


Czytaj więcej o: VII Piknik Archeologiczny w Sąsiadce