XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2020

Uprzejmie informuję, że XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się dnia
12 października 2020 roku o godz. 10/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego
w Sułowie „Stara Remiza".

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Zapytania radnych.
 4. 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości,
  2. b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 1 roku,
  3. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  4. e) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
 6. 6. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 7. 7. Wolne wnioski i sprawy różne.
 8. 8. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski