Wsparcie wykorzystania OZE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” polegającego na montażu na budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych, że niebawem rozpocznie się ich montaż.

Przed montażem z każdym z uczestników projektu skontaktuje się przedstawiciel firmy montującej instalacje, czyli firmy ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu koło Rzeszowa, w celu zebrania danych niezbędnych do zamontowania instalacji fotowoltaicznych na poszczególnych budynkach mieszkalnych oraz przygotowania dokumentów zgłoszeniowych do PGE Oddział Zamość umożliwiających podłączenie instalacji do sieci energetycznej.

Osoba reprezentująca firmę ML System S.A. będzie posiadać odpowiednie zaświadczenie wydane przez Wójta o realizowaniu zadań związanych z w/w projektem. W związku z powyższym proszę o udzielenie potrzebnych informacji osobie, która przedstawi stosowne zaświadczenie.

Ważna informacja !!!

Warunkiem podłączenia zamontowanej instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej PGE by mogła stać się ona instalacją prosumencką (umożliwiającą magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej w sieci, a później ich pobieranie) jest posiadanie ważnej umowy kompleksowej z PGE (sprzedaż energii elektrycznej i jej dostawa).

Jeżeli ktoś z uczestników projektu nie ma umowy kompleksowej z PGE, nie będzie można zgłosić tej instalacji do Zakładu Energetycznego. W tym przypadku uczestnik będzie musiał rozwiązać obecną umowę na sprzedaż energii elektrycznej zawartą np. z firmą Tauron, Enea, Orange itp. i zawrzeć ją z PGE.

Jeżeli ktoś tego nie dokona, to będzie to potraktowane jako rezygnacja z udziału w projekcie i nastąpi rozwiązanie zawartej umowy o wzajemnych zobowiązaniach Stron pod względem organizacyjnym i finansowym związanych z montażem i eksploatacją instalacji. Po rozwiązaniu umowy do projektu zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

1 marca 2021


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” polegającego na montażu na budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych, że umowa o dofinansowanie projektu zawarta z Województwem Lubelskim oraz warunki przetargu nieograniczonego mającego na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania nie dopuszczają możliwości zwiększenia mocy poszczególnych instalacji fotowoltaicznych.

W związku z powyższym na poszczególnych budynkach mieszkalnych będą zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocach przewidzianych w umowach zawartych z właścicielami tych budynków.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

4 marca 2021


Informacja

Wójt Gminy Sułów informuje, że w dniach od 29 kwietnia 2019r. do 21 maja 2019r. będą prowadzone zapisy osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energiiw ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE”objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:

  1. montaż instalacji fotowoltaicznych,
  2. montaż kolektorów słonecznych,
  3. montaż kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.

Warunkiem koniecznym do udziału w którymkolwiek z powyżej wymienionych projektów jest aktualne zamieszkiwanie i zameldowanie na terenie Gminy Sułów oraz brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Sułów z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

26 kwietnia 2019