Wsparcie wykorzystania OZE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

Wójt Gminy Sułów informuje, że w dniach od 29 kwietnia 2019r. do 21 maja 2019r. będą prowadzone zapisy osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energiiw ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE”objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:

  1. montaż instalacji fotowoltaicznych,
  2. montaż kolektorów słonecznych,
  3. montaż kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.

Warunkiem koniecznym do udziału w którymkolwiek z powyżej wymienionych projektów jest aktualne zamieszkiwanie i zameldowanie na terenie Gminy Sułów oraz brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Sułów z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

26 kwietnia 2019