Budowa altany w miejscowości Sułówek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Budowa altany w miejscowości Sułówek

Przejdź do - Budowa altany w miejscowości Sułówek

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zadanie o nazwie ,,Budowa altany w miejscowości Sułówek” zrealizowane przez Gminę Sułów w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 02279-6935-UM0314141/23 zawartej w dniu 1 września 2023 r. z Województwem Lubelskim, polegała na zagospodarowaniu terenu w miejscowości Sułówek poprzez budowę altany wraz z wykonaniem nasadzeń oraz obsianiem trawą.

W ramach realizacji projektu w miejscowości Sułówek, na działce z dostępem do Zbiornika Nielisz została wybudowana na utwardzonym kostką betonową terenie altana zewnętrzna konstrukcji drewnianej w kształcie sześciokąta z grillem kamiennym, oświetleniem solarnym, wyposażona w 3 komplety stołów oraz ławek. Dodatkowo zostały zamontowane elementy małej architektury w postaci: solarnej stacji ładowania telefonów, pojemnika do segregacji odpadów, stojaków na rowery oraz ławek parkowych.

Dokonano również zagospodarowania terenu poprzez nasadzenia zieleni osłonowej i ozdobnej oraz obsianie terenu trawą.

Zrealizowana inwestycja pozwoli na wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Sułów, zaspokoi potrzeby w zakresie rekreacji i wypoczynku nie tylko dla mieszkańców miejscowości Sułówek, ale również dla wszystkich mieszkańców Gminy Sułów oraz odwiedzających gminę turystów.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 86.831,09 zł, w tym kwota dofinansowania: 44.541,00 zł, Wykonawcą zadania była firma: Zakład Remontowo-Budowlany Kotek Bogusław z siedzibą w Pokrówce.

29 maja 2024