RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Utworzenie Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka

Inwestycja polega na dostosowaniu budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Sąsiadka na potrzeby Dziennego Domu Senior+ oraz klubu dziecięcego. Wramach zadania planuje się "podzielenie" budynku na cztery zasadnicze części: Część budynku w której znajduje się biblioteka pozostanie bez zmiany funkcji. Pozostała część budynku zostanie oddzielona ścianą odzienia pożarowego w celu wyszczególnienia na parterze Dziennego Domu Senior +, natomiast na piętrze świetlicy środowiskowej oraz Opiekunki dziennej dla dzieci do lat 3. Ponadto zostanie zamontowana pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej 2x12kW oraz wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy całkowitej 32,68 kW. Przy budynku zostaną wykonane ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, miejsca parkingowe, plac utwardzony na odpady stałe, altana wypoczynkowa, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Dodatkowo zostaną wyremontowane pomieszczenia biblioteki.

Inwestycja realizowana jest ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga z Obszaru inwestycyjnego: Infrastruktura społeczna.

Wartość inwestycji wynikająca z umowy z wykonawcą robót wynosi 2.996.343,28 zł w tym:

wartość dofinansowania: 2.546.891,29 zł

wkład własny: 449.451,49 zł

12 maja 2023


Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów – wymiana 696 szt. opraw oświetleniowych wraz z osprzętem

Inwestycja obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów, która polega na wymianie 696 szt. opraw oświetleniowych na oprawy typu LED oraz na montażu i wymianie szaf oświetlenia ulicznego z wmontowanymi zegarami astronomicznymi wraz z możliwością kompensacji mocy biernej. Planowana inwestycja ma na celu obniżenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez instalacje oświetlenia ulicznego LED eliminując opłaty za moc bierną.

Inwestycja realizowana jest ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza, z Obszaru inwestycyjnego: Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa.

Wartość inwestycji wynikająca z umowy z wykonawcą robót wynosi 1.575.230,42 zł w tym:

wartość dofinansowania: 1.417.707,38 zł

wkład własny: 157.523,04 zł

 

8 grudnia 2022


Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie i Rozłopy-Kolonia, Gmina Sułów

Inwestycja obejmuje przebudowę (modernizację) 3 odcinków dróg gminnych położonych w miejscowościach:  Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie oraz Kolonia Rozłopy polegającą na przebudowie (modernizacji) istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej wyrównanie masą asfaltową oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzeń wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego dla dwóch odcinków dróg. Natomiast na trzecim odcinku zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia oraz wykonana zostanie całkowicie nowa konstrukcja.

Inwestycja realizowana jest ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga z Obszaru inwestycyjnego: Infrastruktura drogowa.

Wartość inwestycji wynikająca z umowy z wykonawcą robót wynosi 3.712.351,57 w tym:

wartość dofinansowania: 2.232.396,29 zł

wkład własny: 1.479.955,28 zł

 

14 kwietnia 2023


Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kulików i Rozłopy, Gmina Sułów

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 5% wartości Inwestycji.

Kwota dofinansowania – 1.282.150,67 zł

Wkład własny – 67.481,61 zł

Całkowita wartość inwestycji – 1.349.632,28 zł

Cel projektu:

Celem projektu są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych nr 110148L w miejscowości Kulików na odcinkach 990m i 682m oraz 110143L w miejscowości Rozłopy na odcinku 770m.  Planowana inwestycja obejmuje przebudowę (modernizację) istniejących nawierzchni dróg poprzez wyrównanie nawierzchni kruszywem i masą bitumiczną z betonu asfaltowego. Dodatkowo na odcinkach dróg zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu.

29 kwietnia 2022


Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% wartości inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 10% wartości Inwestycji.

Kwota dofinansowania – 1.282.150,67 zł

Wkład własny – 67.481,61 zł

Całkowita wartość inwestycji – 1.349.632,28 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów polegająca na wymianie 696szt. opraw oświetleniowych na oprawy typu LED oraz na montażu i wymianie szaf oświetlenia ulicznego z wmontowanymi zegarami astronomicznymi oraz możliwością kompensacji mocy biernej. Planowana inwestycja ma na celu obniżenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez instalacje oświetlenia ulicznego LED eliminując opłaty za moc bierną.

12 grudnia 2022