Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Spotkanie informacyjne "Czyste Powietrze"

Przejdź do - Spotkanie informacyjne "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy Sułów zaprasza Mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 maja 2022 roku o godz. 14:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Sułowie.

Pracownik urzędu przedstawi założenia programu oraz poinformuje o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku. Więcej informacji znajduje się również na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze” https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Serdecznie zapraszamy!

 

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

20 maja 2022


Informacja o nierostrzygnięciu konkursu

10 maja 2022


10 maja 2022


10 maja 2022


Euroregion Roztocze

10 maja 2022


Ankieta LGD

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem przeprowadzenia przez LGD ewaluacji obecnie wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "Ziemia Zamojska" zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez mieszkańców gminy krótkiej anonimowej ankiety.

Wyniki badania posłużą do ewaluacji oraz do przygotowania nowej strategii w związku z perspektywą finansową na lata 2021- 2027. Poniżej umieszczony jest link do wspomnianej ankiety:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgd_ziemia_zamojska_mieszkancy

Biuro LGD Ziemia Zamojska
Kornelówka 41,
22-424 Sitno
tel. 84 307 22 07

9 maja 2022


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Żywność POPŻ 2014-2020

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, że pomoc w formie trwałej żywności
w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 wydawana będzie w Sułowie na placu przy remizie OSP
w dniu 11 maja 2022r. (tj. środa) w godz. w/g ustalonego harmonogramu:

 

  • 8.00 do 10.00 - Sułów, Sułów Kolonia, Sułówek, Kulików
  • 10.00 do 12.00 - Tworyczów, Kawęczyn Kolonia, Rozłopy Kolonia, Sułowiec
  • 12.00 do 14.00 - Kitów, Sąsiadka, Źrebce, Rozłopy
  • 14.00 do 16.00 - Deszkowice I, Deszkowice II, Michalów

 

          Kierownik GOPS
          /-/ Henryka Poździk

5 maja 2022


Ogłoszenie

Informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi  ćwiczeniami , które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Zwracamy się z  apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności. 

 

4 maja 2022


Odezwa Trzeciego Maja

26 kwietnia 2022


Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Do 30.06.2022 r. każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje można złożyć do CEEB online poprzez portal ZONE pod adresem www.zone.gunb.gov.pl , pobrać deklarację w wersji papierowej z portalu  lub zgłosić się do Urzędu Gminy Sułów. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego właściciela budynku. Osoby, które posiadają źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji mają czas do 30.06.2022 r., natomiast jeżeli źródło ciepła bądź spalania paliw zostało zainstalowane po 21 lipca 2021 r., osoby te mają obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

 

25 kwietnia 2022