Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór kandydatów na pełnienie funkcji urzędników wyborczych

Z dniem 19 lutego 2018 r., weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. W związku z powyższym Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu informuję o zasadach naboru kandydatów na urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, Powiatu Biłgorajskiego, Powiatu Hrubieszowskiego, Powiatu Tomaszowskiego oraz Powiatu Zamojskiego.

20 lutego 2018


Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na pełnienie funkcji urzędników wyborczych

Szkolenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Zamościu
i
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Zamościu z/s w Sitnie

                                

zapraszają
wszystkich rolników na szkolenie przeprowadzone w miejscowości Sułów – Remiza OSP, o godzinie 12:00 w dniu 26-02-2018 r. (poniedziałek)

Tematem szkolenia będzie:
- wypełnianie eWnioskuPlus
- składanie Oświadczeń potwierdzających brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonych w roku 2017.

Więcej informacji o szkoleniu pod numerem telefonu 661 108 032

20 lutego 2018


INFORMACJA GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 8 marca br. (czwartek), w godzinach od 8.00 do 14.00 w miejscowości Krzak (budynek remizy OSP) osobom posiadającym stosowne skierowania będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020.

15 lutego 2018


ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

W dniach od 12.02.2018 r. do 09.03.2018 r. w szkole Podstawowej w Sułowie będą zbierane elektrośmieci.

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również instytucje z terenu gminy, oraz osoby prywatne, które chcą oddać do utylizacji sprzęt przeznaczony do likwidacji, zwiększając tym samym szanse szkoły na otrzymanie ciekawych nagród.

Zachęcamy do zrobienia porządków domowych (dobry termin, bo przed Świętami Wielkanocnymi) i wzięcia udziału w akcji.

15 lutego 2018


Komunikat EKO-KRAS


W związku z absencją chorobową części załogi naszej firmy, informuję iż może nastąpić opóźnienie w odbiorze popiołów w dniu dzisiejszym i jutrzejszym (tj. 06.02 i 07.02.2018)

Przepraszamy za utrudnienia.


Andrzej Jaremek
EKO-KRAS Sp. z o.o.
Oddział Zamość
ul. Fabryczna 1
22-400 Zamość

NIP 715-191-42-56
REGON 60588647

www.ekokras.pl

6 lutego 2018


Zaproszenie na warsztaty

3 lutego 2018


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

5 lutego 2018 roku (PONIEDZIAŁEK) w godz. 8:30 – 12:00
W URZĘDZIE GMINY SUŁÓW, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ INTERESANTÓW RADCA PRAWNY.

USŁUGA JEST NIEODPŁATNA.

1 lutego 2018


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.

I punkt prowadzony przez adwokatów: I piętro, pokój 118;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 11:30;

Wtorek 8:00 - 12:00;

Tel.: 084 5300933

II punkt prowadzony przez radców prawnych: I piętro, pokój 118;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:30;

Wtorek 12:00 - 16:00;

Tel.: 084 5300933

III, IV punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata oraz radców prawnych.

I piętro, pokój 124;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30;

Wtorek w godz. 8:00 – 16:00;

Tel.: 084 5300934

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

31 stycznia 2018


Czytaj więcej o: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2018 r.
w godz. od 07.00 do 08.30 planowane jest wyłączenie stacji transformatorowej Kolonia Rozłopy.

31 stycznia 2018


Zarządzenie Nr 288/O/2018

Zarządzenie Nr 288/O/2018
Wójta Gminy Sułów
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Sułów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułów;
2) w siedzibie Urzędu Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Gminy Sułów.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

16 stycznia 2018