Pracownicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Henryka Poździk - Kierownik, Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

mgr Jolanta Kobylas - Specjalista pracy socjalnej
rejon pracy socjalnej:

Rozłopy
Deszkowice Pierwsze
Sułów
Sułówek
Tworyczów (część)
Kulików

mgr Anna Brodaczewska - Pracownik socjalny
rejon pracy socjalnej:

Deszkowice Drugie
Michalów (część)
Sąsiadka
Tworyczów (część)

mgr Katarzyna Małysz - Pracownik socjalny
rejon pracy socjalnej:

Kitów
Sułowiec
Michalów (część)
Źrebce
Rozłopy Kolonia
Kawęczyn Kolonia
Sułów Kolonia

Krzysztof Głowacki - Główny Księgowy

mgr Anna Pietrykowska-Pawelczyk - Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Joanna Rataj - referent do spraw świadczeń wychowawczych i dodatków mieszkaniowych