Czyste powietrze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Od dnia 03.01.2023 r. wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można składać wyłącznie poprzez serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Formy złożenia wniosku

ELEKTRONICZNA:

Wypełniony wniosek w GWD z dołączonymi załącznikami w formie elektronicznej (skany lub dokumenty elektronicznie), podpisany elektronicznie przez Beneficjenta lub pełnomocnika, należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie.

PAPIEROWA:

Wypełniony wniosek w GWD należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie, a następnie wydrukować i opatrzyć własnoręcznym podpisem Beneficjenta lub pełnomocnika. Tak przygotowany wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej należy złożyć do WFOŚiGW w Lublinie.

Więcej informacji

Strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Czyste powietrze

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

2 lutego 2024


Punkt informacyjno-konsultacyjny

Gminny Punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste Powietrze”
działa w dniach od poniedziałku do czwartku,
w godzinach 9:30 do 12:00,
w budynku Urzędu Gminy Sułów, 
pokój nr 6.

2 lutego 2024


Raport kwartalny

9 stycznia 2024


CZYSTE POWIETRZE- WAŻNE INFORMACJE

Program „Czyste Powietrze” to szansa dla Polaków na wsparcie finansowe wymiany kopciuchów i termomodernizacji domów. Bezzwrotne dotacje wynoszą nawet 135 tys. zł w najwyższym poziomie dofinansowania a dodatkowo do 1,2 tys. zł na audyt energetyczny. Zdarzają się nieuczciwi wykonawcy, którzy chcą zarobić na dotacjach, naciągając beneficjentów programu m.in. na drogie w eksploatacji pompy ciepła o zawyżonej cenie.

8 stycznia 2024


Czytaj więcej o: CZYSTE POWIETRZE- WAŻNE INFORMACJE

Raport kwartalny

12 października 2023


Spotkanie z doradcą energetycznym

1 września 2023


Raport kwartalny

10 sierpnia 2023


Spotkanie informacyjne "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy zaprasza Mieszkańców Gminy Sułów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 maja 2023 roku o godz. 11:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Sułowie.

Pracownik urzędu przedstawi założenia programu oraz poinformuje o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Więcej informacji znajduje się również na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze”

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Serdecznie zapraszamy!

 

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

12 maja 2023


Raport kwartalny

31 marca 2023


Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Zmiana Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:
1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,
2. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

12 stycznia 2023


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"