Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

Przerwa w dostawie wody

Trwają prace nad usuwaniem awarii sieci wodociągowej w miejscowości Deszkowice Pierwsze.

Czasowa przerwa w dostawie wody potrwa do godziny 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

15 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

W dniu 14.01.2021 r. z powodu awarii sieci wodociągowej wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody.

Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody godzina 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

14 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Przerwa w dostawie wody

Informacja dla mieszkańców

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057ze. zm. ) Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

12 stycznia 2021


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

KOMUNIKAT GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, że od dnia 26 listopada 2020r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do w/w pomocy uprawnia obecnie następujący dochód:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby spełniające kryteria udziału w programie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu.

Skierowania uprawniające do otrzymywania pomocy w formie trwałej żywności wydawane będącodziennie w godz. 8.00 do 12.00 do dnia 25 stycznia 2021r.
Wydawanie skierowań odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

 

Kierownik GOPS

/-/ Henryka Poździk

 

7 stycznia 2021


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT GOPS

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

na realizację w 2021 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.:

Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów
do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość
”.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2021 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) – wybrana została oferta złożona przez:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu.

 

 

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

28 grudnia 2020


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

"Pół na Pół" - Jezusa Narodzonego

Wesołych Świąt!