Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

V Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że V Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie („Stara Remiza”).

21 lutego 2019


Czytaj więcej o: V Sesja Rady Gminy Sułów

Komunikat GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie
informuje, że pomoc w formie trwałej żywności,
w ramach POPŻ 2014-2020
wydawana będzie w budynku na placu przy remizie OSP w Sułowie
w dniu 01.03.2019r. (piątek) w godz. od 8.00 do 13.30

Kierownik GOPS
/-/ Henryka Poździk

21 lutego 2019


Czytaj więcej o: Komunikat GOPS

Turniej

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Wicewojewoda Lubelski informuje że w dniu 21 lutego 2019r. w godzinach 12:00 – 14:00
w budynku Remizo – świetlicy w Sułowie odbędzie się spotkanie informacyjne z hodowcami trzody chlewnej.

/-/ Wicewojewoda Lubelski


W spotkaniu mają uczestniczyć przedstawiciele:

1. Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR;
2. Dyrektora LODR;
3. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie;
4. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu;
5. Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW;
6. Komendanta Państwowej Straży Łowieckiej;
7. Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.

18 lutego 2019


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację w 2019 r. zadań z zakresu:

upowszechniania kultury fizycznej i sportu

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu:upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ), oraz art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) – wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy”PERŁA” DESZKOWICE

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

12 lutego 2019


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Komunikat GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie
informuje, że pomoc w formie trwałej żywności,
w ramach POPŻ 2014-2020
wydawana będzie w budynku na placu przy remizie OSP w Sułowie
w dniu 01.02.2019r. (piątek) w godz. od 8.00 do 13.30

Kierownik GOPS
/-/ Henryka Poździk

30 stycznia 2019


Czytaj więcej o: Komunikat GOPS

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Sułów przypomina:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

24 stycznia 2019


Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego

Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2019

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł Przewidywany termin
wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

259 980,00

I kwartał 2019 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Deszkowice Drugie.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 221 670,72

I kwartał 2019 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów.

Usługa

Przetarg nieograniczony

460 000,00

IV kwartał 2019 r.

23 stycznia 2019


Czytaj więcej o: Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2019

Gmina Sułów w PERŁACH BIZNESU 2018

Przejdź do - Gmina Sułów w PERŁACH BIZNESU 2018

Spotkanie Opłatkowe w Sąsiadce

Przejdź do - Spotkanie Opłatkowe w Sąsiadce

Tradycyjnie w okresie okołoświątecznym mieszkańcy wsi, miasteczek, często parafii spotykają się na organizowanych wspólnym wysiłkiem spotkaniach opłatkowych. Jest to doskonała okazja do integracji, do podzielenia się radościami i smutkami codziennego życia, zaś w dobie powszechnej samotności – do zwyczajnego spotkania się z naszymi sąsiadami. Wierni temu zwyczajowi mieszkańcy Sąsiadki – w czwartek 17 stycznia 2019 r. zorganizowali uroczyste spotkanie opłatkowe. Odbywało się ono w odświętnie przystrojonej remizo – świetlicy, z towarzyszeniem muzyki, w obecności licznie zgromadzonych gości i co bardzo ważne – w ciepłej, domowej atmosferze.

21 stycznia 2019


Czytaj więcej o: Spotkanie Opłatkowe w Sąsiadce