Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZBIÓRKA ODPADÓW GABARYTOWYCH

Urząd Gminy Sułów informuje, że w dniach  27, 28, 29, 30 lipca 2020 r. na terenie gminy Sułów zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz opon:

  • 27 lipca (tj. poniedziałek): Kitów, Tworyczów, Sułówek, Kawęczyn Kolonia, Sułowiec, Kulików
  • 28 lipca (tj. wtorek): Sułów, Sułów Kolonia, Sąsiadka, Źrebce
  • 29 lipca (tj. środa): Rozłopy, Rozłopy Kolonia, Deszkowice Pierwsze
  • 30 lipca (tj. czwartek): Deszkowice Drugie, Michalów

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów przed swoimi posesjami przy drogach  z możliwością dojazdu samochodem ciężarowym.

22 lipca 2020


Informacja

 Gmina Sułów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz.2010) :

- podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy jest firma EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23 – 204 Kraśnik.

- miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest składowisko odpadów komunalnych – Kolonia Dębowiec gm. Skierbieszów.

5 marca 2020


Czytaj więcej o: Informacja

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok

 

 

7 stycznia 2020