OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2020

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

na realizację w 2021 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.:

Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów
do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość
”.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2021 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) – wybrana została oferta złożona przez:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu.

 

 

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak