OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2021

Wójt Gminy Sułów informuje uczestników projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów” polegającego na montażu na obiektach prywatnych instalacji fotowoltaicznych, o wysokości odpłatności ze strony uczestników projektu obliczonej po rozstrzygniętych postępowaniach na wykonawców poszczególnych zadań, które odpowiednio wynoszą:

FOTOWOLTAIKA - KOSZTY JEDNOSTKOWE MIESZKAŃCÓW - (BEZ VAT OD DOTACJI)
Moc instalacji kWKoszt brutto mieszkańca
2,10 2838,24
3,00 4160,16
3,90 5482,08

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia na rachunek bankowy Gminy Sułów nr 61 9632 0006 2003 2900 0345 0061 (Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie)