OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2021

Od 1 lipca każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje można złożyć do CEEB online poprzez portal ZONE pod adresem www.zone.gunb.gov.pl bądź pobrać deklarację w wersji papierowej z portalu  lub zgłosić się do Urzędu Gminy Sułów, pokój nr 13. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego właściciela budynku. Osoby, które posiadają źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca na złożenie deklaracji mają 12 miesięcy, natomiast jeżeli źródło ciepła bądź spalania paliw zostało, bądź zostanie zainstalowane po 21 lipca br., osoby te mają obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak