OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2015

Sułów, dnia 2015-12-29

 

RO. 524.13.2015.MK

 

OGŁOSZENIE

WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

na realizację w 2016 r. zadań z zakresu:

nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.:

 

„Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Koło w Zamościu”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2016 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) – wybrana została oferta złożona przez:

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Koło w Zamościu.

 

/-/ Leon Bulak

Wójt Gminy Sułów