OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2016

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację w 2017 r. zadań z zakresu:
nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.:

Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu,
ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) – wybrana została oferta złożona przez:

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Zamościu.

 

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak