O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, że posiada wolny limit miejsc skierowań do pomocy
w formie trwałej żywności w ramach POPŻ 2014-2020
Podprogram 2019. Osoby chętne mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu w celu uzyskania skierowania.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
wynosi 1402 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Skierowania wydawane będącodziennie w godz. 8.00 do 12.00
do dnia 29 listopada 2019r.

Kierownik GOPS
/-/ Henryka Poździk