OGŁOSZENIE GOPS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie informuje
o możliwości ubiegania się o wydanie skierowania w ramach POPŻ 2014-2020
Podprogram 2020 - pomoc w formie trwałej żywności. Osoby spełniające kryteria udziału
w programie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie
z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
wynosi 1402 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Skierowania wydawane będącodziennie w godz. 8.00 do 12.00
do dnia 30 września 2020r.


Wydawanie skierowań odbywa się z zachowaniem
odpowiednich rygorów sanitarnych.

Kierownik GOPS

/-/ Henryka Poździk