Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja zawiadamia, że w dniu 24 maja 2017 r.
w godz. od 9.00 do 13.00 planowane jest wyłączenie stacji transformatorowej
Deszkowice 6.

22 maja 2017


APEL

do wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc
dla rodziny Krystyny i Andrzeja Knap z Tworyczowa
poszkodowanych w pożarze domu.
Prosimy o wsparcie finansowe na konto nr
96 9632 0006 2003 2902 3637 0002
w BS Szczebrzeszyn O/Sułów.

Stowarzyszenie Pro nobis z Tworyczowa

14 lutego 2017


Komunikat opryskiwacze

13 lutego 2017


Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Polska wieś i rolnictwo są istotną częścią naszej tożsamości. Szczególną ich wartością jest dziedzictwo kulturowe, na które składają się dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń oraz dorobek naszych czasów. Dziedzictwo polskiej wsi to nie tylko architektura, sztuka, ale także tradycyjne obrzędy, zwyczaje oraz formy gospodarowania (sposoby uprawy, tradycyjne gatunki hodowanych zwierząt i uprawianych roślin). Niewiele z tych elementów przetrwało i zachowało się dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne są działania, których celem jest ochrona spuścizny po naszych przodkach.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Scholar po raz pierwszy ogłosiła w lutym 2009 r. I edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, by promować polskie rolnictwo, problematykę związaną z obszarami wiejskimi i dziedzictwem kulturowym oraz wzbogacać debatę publiczną na temat polskiej wsi.

Prace nadesłane przez uczestników zainteresowanych tematyką konkursu są oceniane przez Kapitułę Konkursu w dwóch kategoriach, pierwsza – prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, druga -prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W skład Kapituły wchodzą wybitni naukowcy, zaangażowani w promocję polskiego rolnictwa
i dorobku kulturowego wsi. Wśród jej członków znajdują się: prof. dr hab. Jerzy Wilkin (przewodniczący Kapituły), dr Andrzej Hałasiewicz, dr Dorota Klepacka, dr Barbara Perepeczko, prof. dr hab. Józef Styk oraz prof. dr hab. Roch Sulima.

Zgodnie z regulaminem laureaci otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. pln oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy, w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu, w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IX EDYCJI KONKURSU

13 lutego 2017


200 lat

 

W dniu 1 lutego 2017 r. drogiej jubilatce Pani Annie Głowala, mieszkance wsi Rozłopy z okazji ukończenia 100 roku życia, życzenia kolejnych 100 lat w dobrym zdrowiu złożyli Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawiciele KRUS PT Zamość.

Okolicznościowy list przesłała również Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło.

6 lutego 2017


Targi Pracy

13 lutego 2017


Wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2017 r.
w godz. od 9.00 do 11.00 planowane jest wyłączenie stacji transformatorowych
Deszkowice 9, Deszkowice 10, Kulików 1, Kulików 2, Kolonia Rozłopy.

1 lutego 2017


Życzenia świąteczne

21 grudnia 2016


ARiMR przypomina!

28 grudnia 2016


NOWE DACHY W GMINIE SUŁÓW

W ramach umowy zawartej dnia 24 lutego 2015r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Wójtem Gminy Sułów o współpracy przy realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych, które jest elementem projektu pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego  wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” na terenie Gminy Sułów w 2016 roku z dofinansowania skorzystało osiem gospodarstw domowych. 

Beneficjenci zakwalifikowani do realizacji zadania otrzymali ze strony Województwa Lubelskiego:

  • usługę demontażu, odbioru i utylizacji zdemontowanego eternitu,
  • blachodachówkę wraz z podstawowym materiałem do wykonania nowego pokrycia dachowego tj. folia paroprzepuszczalna i gąsiory kalenicowe.

 W ramach projektu wymieniono pokrycie dachowe na ośmiu budynkach mieszkalnych.

   
   

27 grudnia 2016