Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przerwa w dostawie wody

 

13 lutego 2024


Przerwa w dostawie wody

12 lutego 2024


Przerwa w dostawie wody

7 lutego 2024


Przerwa w dostawie wody

 

1 lutego 2024


Zbiórka elektro sprzętu

 

31 stycznia 2024


Nowe wnioski na zwrot podatku akcyzowego

W dniu 29 stycznia 2024r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aktualny formularz w załączniku.

Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT:

• w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Dotacje będą wypłacane w terminach: 1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

30 stycznia 2024


Przerwa w dostawie wody

 

30 stycznia 2024


Przerwa w dostawie wody

przerwa w dostawie wody 22

25 stycznia 2024


Przerwa w dostawie wody

23 stycznia 2024


Ogłoszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie informuje o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy. Osoby spełniające kryteria mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Osoby które posiadają gospodarstwo rolne zgłaszają się z zaświadczeniem o wielkości gospodarstwa rolnego za 2022 rok.

Kryterium dochodowe:

  1. 2.100 zł /os. - gospodarstwo jednoosobowe,
  2. 1.500 zł /os.- gospodarstwo wieloosobowe.

 

KIEROWNIK OŚRODKA

/-/ Henryka Poździk

 

19 stycznia 2024