Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przerwa w dostawie wody

19 stycznia 2024


Badanie mokradeł Lubelszczyzny

15 stycznia 2024


Uchwała antysmogowa

W  związku z przyjęciem w 2021 roku przez Sejmik Województwa Lubelskiego tzw. „uchwały antysmogowej„ informujemy o obowiązku dostosowania się do następujących przepisów:
  • od 1 stycznia 2024 r. zakaz użytkowania – kotłów bezklasowych i instalacji klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;
  • od 1 stycznia 2027 r. zakaz użytkowania – instalacji klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
  • od 1 stycznia 2030 r. zakaz użytkowania – instalacji klasy 5 wg ww. normy PN-EN 303-5:2012
  • zakaz stosowania:
  • paliw o najgorszej jakości miałów i mułów węglowych,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  • węgla kamiennego, który nie spełnia wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; biomasy, której wilgotność przekracza 20%
Celem uchwały jest ograniczenie występujących zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza na terenie województwa lubelskiego.
 
Odpowiednie służby mogą podjąć się kontroli. Za naruszenie obowiązujących przepisów, grozi mandat w wysokości do 500 zł, natomiast spalanie odpadów w domowym piecu jest wykroczeniem z art. 191 ustawy o odpadach za co grozi grzywna do 5 000 zł.
 
Po wymianie kotła o którym mowa właściciel lub zarządca budynku składa do wójta, nową deklarację o źródłach ciepła w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła (zgodnie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 

1 sierpnia 2023


Przerwa w dostawie wody

16 stycznia 2024


Kasa nieczynna

 

W dniu 17.01.2024 r. (środa)

kasa Urzędu Gminy Sułów

będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy

/-/ Leon Bulak

16 stycznia 2024


Przerwa w dostawie wody

15 stycznia 2024


Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

10 stycznia 2024


Przerwa w dostawie wody

12 stycznia 2024


Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2024 roku

10 stycznia 2024


Dyżur Radcy Prawnego

 

W dniu 12.01.2024 r. (piątek) w godz. 09.30-14.00

w budynku Urzędu Gminy Sułów pokój nr 2

będzie pełnił dyżur Radca Prawny.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy

/-/ Leon Bulak

10 stycznia 2024